Två utomhus-jacuzzis. Den högra är behandlad med vanligt klor och den vänstra med anolyt. Skillnaden i vattnets klarhet är tydlig.

Aquacode™ AQA 2400

Aquacode™ – Miljövänlig desinfektion utan skadliga kemikalier 


Aquacode™
 är ett unikt och patenterat vattenreningssystem som producerar två olika vätskor – anolyt och katolyt.

Anolyt är pH-neutralt och innehåller den aktiva beståndsdelen hypoklorsyra (HOCI), en naturligt förekommande vätska som även tillverkas av de vita blodkropparna hos alla däggdjur för att bekämpa infektioner och eliminera bakterier och virus. Hypoklorsyra brukar kallas ”naturens egen lösning för desinfektion”.

Katolyt har ett högt pH-värde och är kraftigt smuts- och fettbrytande. Katolyt kan ersätta många kemikalier som idag används vid grovrengöring.

Det finns oändligt många användningsområden. Aquacode™ passar bra för alla verksamheter med höga krav på hygien men som samtidigt vill hålla en ”grön” profil. Exempelvis för djuruppfödning, livsmedelsindustrin eller poolanläggningar.


Hur fungerar Aquacode™? 

En saltvattenlösning passerar genom den patenterade membrancellen och omvandlas till två olika vätskor – Anolyt och Katolyt.
Dessa vätskor:

-Är miljövänliga
-Är ofarliga att hantera
-Verkar snabbt
-Är ej giftiga för människor eller djur
-Är kraftfulla biocider
-Skapar ingen bakteriell resistens
-Skapas på plats och kräver ingen frakt, lagring eller hantering av skadliga kemikalier

Aquacode™ AQA 480 med tillhörande bufferttankar för lagring av anolyt som sedan doseras in i systemet.

Genom att tillsätta en liten del anolyt i djurens dricksvatten hålls vattenrören rena från biofilm.