Installation av Aquacode™ med tillhörande bufferttankar för lagring av anolyt som sedan doseras in i systemet.

Miljövänlig och effektiv desinfektion av pooler

Anolyt framställd med Aquacode™ kan med fördel användas för att desinficera swimmingpooler. Genom att tillsätta 1-2 ‰ anolyt garanteras tillräcklig desinfektion av poolvattnet.

Att använda klor (Natriumhypoklorit) för att eliminera bakterier i vatten är väl känt och tekniken används runt om i världen. Under de senaste åren har dock uppkomsten av resistenta bakterier, bl.a legionella, och andra problem i samband med användning av klor ökat intresset för alternativa vattenreningssystem.

Att kontinuerligt dosera anolyt från Aquacode™ till en pool gör att vattnet är säkert utan de negativa effekter klor kan ge. Anolyt eliminerar alla bakterier, virus, svampar och alger vid en neutral pH-nivå. Detta är särskilt relevant för äldre hud som lättare skadas genom exponering för klorbehandlat vatten.

Fördelar med Aquacode™

-Lukten av klor försvinner, vilket gör miljön trevligare att vistas i
-Ingen irritation av ögon eller hud
-En bättre kundupplevelse
-Bättre arbetsmiljö för personalen då de inte behöver vistas i utrymmen med klor
-Minskad hantering av skadliga och miljöfarliga kemikalier
-Anolyten tillverkas på plats. Kemikalier behöver ej fraktas, lagras och hanteras
-En högre nivå av desinfektion
-Ingen bakteriell resistens
-Ersätter även en stor del av de kemikalier som används för lokalvård.
-Verksamheten lämnar ett mindre koldioxidavtryck

Envira O3 AB

Org.nr. 556954-9750
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Tel: 010-207- 88 11
E-post: info@eo3.se
www.eo3.se

För kontaktpersoner och tel-nr, se Kontakt