En helt integrerad lösning för vattenrening, lantbruk, odling och djurhållning

AgriSafeTM och Rainsafe™ använder patenterad H2Ozone teknologi för att exakt kontrollera en naturligt desinficerande tillförsel av ozon i vattnet för:

  • Vattenrening
  • Djuruppfödning
  • Odling av frukt och grönt
  • Eliminerar effektivt bakterier från rör och ledningar

Vatten kan hämtas från brunnar, ytvatten, borrhål, uppsamlat regnvatten eller kommunalt tillfört vatten.

AgriSafe™ och Rainsafe™ – det enda kemikaliefria vattenreningssystemet som eliminerar alla patogena organismer från din vattenförsörjning, inklusive E. coli, Salmonella, Legionella och Campylobacter-bakterier och Cryptosporidium oocysten.

 

Djuruppfödning – De unika fördelarna med AgriSafe™

• Boskap kräver betydligt mindre antibiotika och probiotiska behandlingar utan några negativa effekter.
• Dödlighet under 3% och snabbare tillväxt.
• Dricksvattnet blir fräschare längre.
• Sundare och lyckligare boskap med lugnare flockar av fåglar och högre köttutbyte.
• Kortare dräktighet vilket leder till ytterligare årsproduktion.
• Ekonomiskt – Endast en AgriSafe™ för cirka 15 000 fåglar.
• Bättre marginal och högre vinst
• Break-even inom ett år.
• Betydande minskning av komprometterad kött- och äggproduktion.

Rent Vatten – Teknik
24/7, 365-dagars garanterad försörjning av rent vatten
AgriSafe™ och Rainsafe™ ger en vattenförsörjning utan kontaminering – den enda helt integrerade, kemiskt fria vattenlösningen som övervakas ständigt, dag och natt – med den senaste testade och beprövade 3G- och WiFi-tekniken.

Oberoende vetenskaplig testning
Den patenterade H2Ozone teknologin, som utvecklats med ledande universitet i Irland, Storbritannien och Spanien, stöds av över 25 000 test och försök (kemiska och mikrobiella) inom certifierade laboratorier i hela Europa och med över 50 000 test inom H2Ozons eget laboratorium.

Internationell certifiering
Alla H2Ozone-maskiner har blivit oberoende granskade och har gått igenom flera internationellt erkända certifierings- och regleringsprocesser – och uppfyller standard för Världshälsoorganisationen och EU-direktivet om dricksvatten.
H2Ozone teknologin är det enda kemiska fria vattenreningssystemet som är certifierat av KIWA.

Tillverkning och gröna referenser
H2Ozone maskiner monteras enligt följande standarder:
• ISO 13485: 2016 – Medicinsk standard.
• ISO 9001: 2008 – Ledningssystem för kvalitet – Krav
• ISO 14001 – Hantering av miljöpåverkan av organisationens produkter, tjänster och processer.