Handdesinfektion

Handhygien

OZONO™ är främst avsedd för yt- och handdesinfektion men fungerar utmärkt t.o.m. för munsköljning! Självklart kan man även dricka vattnet, det är ju fritt från kemikalier!

Viktigaste användningsområdet är inom handhygien, eftersom det är den mest betydelsefulla faktorn för minskad smittspridning. Detta har med stor tydlighet slagits fast av WHO.

Ett stort antal tester, rapporter, studier och artiklar har generellt beskrivit ozonets överlägsna egenskaper, och höga effektivitet, mot bakterier och andra mikroorganismer inkl. svamp och virus. Processen som sker kallas oxidering och dödar snabbt och effektivt vid direktkontakt med olika mikrober.

Avseende yt- och handdesinfektion med ozonerat vatten finns också klar och entydig dokumentation. Dessa tester visar att goda resultat kan uppnås redan efter 10 sekunders sköljning/tvättning av händerna.

Våra maskiner har genomgått tester på Lunds Universitet, efter 30 sek sköljning av händer under ozonerat vatten visades 99,87% reduktion av bakterier och virus.

kran

Desinfektionstid

10 sek: inom 10 sek. uppnås en hög nivå av reduktion i bakterietalen, bl.a. mot E. Coli.

20 sek: då tiden förlängs till 20 sek. ökar avdödningseffekten ytterligare och mot ett bredare spektrum av mikrober.

30 sek: upp emot 30 sekunder kan övervägas om en ännu högre grad av handdesinfektion och säkerhetsmarginal önskas och då framförallt mot mer motståndskraftiga arter.

Användargrupper

Hälso-, sjuk- och tandvård, barn- och äldreomsorg, tatuering, caféer samt restauranger och hotellverksamhet, livsmedelshantering, gym, skolor. Både i privat och offentlig regi men även för normalt bruk i hemmet. Ozonerat vatten kan i många situationer ersätta sprit- och klorbaserade desinfektionsmedel och innebär en trygg användning för patienter och anställda.

Lagring

Om det ozonerade vattnet hälls upp i en behållare, exempelvis en sprayflaska, avtar effekten snabbt med tiden. Halveringstiden är ca 15-30 min beroende på temperatur (kallt ger längre tid) och vattnets kvalitet. Ozonerat vatten ska därför användas direkt efter produktion för att säkerställa en optimal desinficerande effekt.

Installation

Ozono™ kopplas enkelt in till befintliga vattenkranar, det krävs en enhet för varje kran.

Enkel handdesinfektion – skölj bara händerna under rinnande vatten!