Aircode™ CX200
Fristående aggregat som fungerar utmärkt för att ta bort oönskade odörer i exempelvis ett soprum.

Aircode™ RX100
Fristående aggregat för exempelvis ett kontor upp till 30 kvadratmeter.

Aircode™ ID500
För inbyggnad i befintligt ventilationssystem.

Överlägsen luftrening med Aircode™ joniseringsteknik

Aircode™ tillför inomhusluften negativa och positiva joner genom användning av kall så kallad plasmareduktion. De negativa jonerna drar sig till positivt laddade partiklar i luften och gör att de luftbundna partiklarna klumpar ihop sig för att sedan falla mot golvet med hjälp av den ökade tyngden. Där binds de sedan och kan enkelt avlägsnas genom vanlig städning. Metoden kan användas för att rena luften från alla typer av partiklar. Därmed har man minskat föroreningarna i luften och vi hindras från att andas in dem. När jonerna neutraliseras separeras de molekyler som hållit samman partikeln och den ursprungliga sammansättningen är borta. Det här innebär att t.ex. odörer, virus och bakterier bryts ned och försvinner.

Till skillnad från liknande produkter på marknaden tillsätter Aircode™ även positiva joner i luften, vilket görs att miljön kontrolleras Om inte positiva joner skulle tillsättas skulle alla partiklar fastna på väggar, människor och andra saker. Ett överskott med negativa joner i luften kan jämföras med den friska luft man upplever att man andas in när man befinner sig i skogen eller uppe i bergen, i dessa miljöer finns det fler negativa joner än positiva i luften. I tätorter och i inomhusmiljöer är det oftast ett underskott av negativa joner. Ett ökande antal forskare ser ett positivt samband mellan antalet minusjoner och en ökning av vår syreupptagningsförmåga.

Lämplig för kontor, skolor, förskolor och sjukhus

Eftersom Aircode™ väldigt effektivt eliminerar luftburna bakterier och virus lämpar den sig väl i utrymmen där vi vill kunna kontrollera miljön och på så sätt minska smittspridning. Sjukskrivningar kostar samhället, arbetsgivare och individer mycket pengar. Med Aircode™ kan vi minska smittspridningen och därmed kostnaderna. Att Aircode™ även ökar produktiviteten, p.g.a ökad syreupptagningsförmåga, är en annan stor fördel.

 

Envira O3 AB

Org.nr. 556954-9750
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Tel: 010-207- 88 11
E-post: info@eo3.se
www.eo3.se

För kontaktpersoner och tel-nr, se Kontakt

Minskat svinn och mindre nedlagd arbetstid vid laminering

Vid laminering av fotografier är dammpartiklar ofta ett problem då de lägger sig på bilden innan själva lamineringen. Detta gör att man måste kasta bilden samt lägga ner tid på att göra en ny. Detta kostar pengar för fotografer och tryckerier, både i tid och material.

”Vi har minskat både svinn och nedlagd arbetstid sedan vi satte in Aircode™ i vårt rum där vi laminerar förstoringar”

– Carl-Henrik Trapp, Ägare Elite Studio

Oönskade odörer

Överallt runt omkring oss finns det utrymmen med oönskade odörer där Aircode™ kan göra stor nytta.
Soprum som luktar illa, återvinningsrum, pantrum och offentliga toaletter är några exempel.
Endast ett par dagar efter installationen av Aircode™ märker man en stor skillnad, odörerna är borta och luften känns ren och fräsch.
Aircode™ används idag i tusentals fastigheter runt om i Sverige och världen, bl.a av Coop, Ica och Harrys Restauranger.
Kontakta oss direkt så kan vi berätta hur vi kan hjälpa just dig.

Produkter för alla lokaler och utrymmen

Produktserien Aircode™ täcker in allt från det lilla kontoret på 20 kvadratmeter till stora industrifastigheter på upp till 20 000 kvadratmeter. Installationen görs antingen i befintligt ventilationssystem eller med ett externt aggregat som med fördel placeras i samband med tilluft.