Vi är återförsäljare av produkter från Pacific Ozone™ i Skandinavien. Pacific Ozone är ett världsledande företag i branschen med flera års erfarenhet av produkter som använder ozon för desinfektion. All tillverkning sker i USA.
Vi kan erbjuda mobila enheter, CIP (Clean In Place) och andra fasta installationer.

Genom att använda ozonerat vatten för desinfektion gör man miljön en tjänst, då man kan välja bort flertalet kemikalier. Städprocessen blir också effektivare och man sparar både tid, vatten och i slutändan pengar.

www.pacificozone.com