Ytdesinfektion

Inom livsmedelsindustrin, dagligvaruhandel och restaurangnäringen är det mycket viktigt med ytdesinfektion för att undvika matinducerade sjukdomsfall. Det handlar oftast om att rengöra utrustning och arbetsytor, men även själva livsmedlet, som kan vara bärare av smittor. 
Här är ozonerat vatten idealiskt eftersom det är kemikaliefritt och inte kräver extra avspolningar vilket annars måste ske då kemiska rengöringsmedel används.

OZONO™ – ozonerat vatten är lämpligt för ytdesinfektion. Genom att skölja av exempelvis frukt, grönsaker, skärbrädor och knivar, samt torka av bänkar och olika arbetsytor med ozonvatten nås en extremt hög hygienfaktor.

Vad det gäller ytdesinfektion är naturligtvis ozon också utmärkt inom hälsa och omsorg.
Tand- hälso- och sjukvård, veterinärer, äldre- och barnomsorg alla har ett stort behov av effektiv ytdesinfektion, vilket ozonerat vatten kan erbjuda. Leksaker, redskap och verktyg kan med fördel läggas i ett vattenbad för desinfektion.

OZONO™ är vår produktlinje för mindre verksamheter. Ozongeneratorn kopplas till befintlig vattenkran.


Ytdesinfektion är också viktigt inom ett stort antal andra verksamheter och situationer inom privat och offentlig verksamhet som matindustri, hotell, skolor, träningslokaler, simhallar, omklädningsrum, duschar och toaletter.
Här passar våra mobila enheter från Pacific Ozone™ in alldeles utmärkt. Rulla in maskinen i simhallen, duschen eller omklädningsrummet och spola av golv och väggar. Ozonerat vatten förhindrar spridning av fotsvamp, vårtor och andra bakterier och virus. En stor fördel i just badanläggningar är att det inte gör något om det ozonerade vattnet hamnar i bassängen, det innehåller ju inga kemikalier!

Ozon är mycket (re)aktivt och är ett kraftfullt oxideringsmedel. Den extra ”överladdade” syreatomen kan förstöra bakterier, virus, svamp m.m., men även oxidera föroreningar. Processen sker omedelbart då ozonet kommer i kontakt med den främmande organismen eller ämnet. Ozon är ca 50 gånger mer effektivt än klor och reagerar ca 3000 gånger snabbare. Snabbt, effektivt och miljövänligt!

Ozonet tillverkas på plats utan transport, lagring eller hantering.

100% naturens lösning! 100% kemikaliefritt! 100% miljövänligt!